PolskiУкраїнська

ZACIEKAWIENI EDUKACJĄ MAŁEGO DZIECKA W NASZYM PROGRAMIE PROPONUJEMY:

  PLAN DALTOŃSKI – KOLOROWA EDUKACJA

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o koncepcję  Planu Daltońskiego – Kolorową Edukację. Plan Daltoński polega na indywidualnej pracy każdego dziecka.  Na działaniu, a nie sięganiu po gotowe rozwiązania; na poszukiwaniu, badaniu świata i wyciąganiu wniosków już od najmłodszych lat.  Edukacja według planu daltońskiego umożliwia wychowanie dziecka „ku przyszłości” – tak by stało się samodzielną jednostką, która bez trudu sprosta różnorodnym wyzwaniom, jakie napotka na swojej drodze. Plan daltoński daje równe szanse każdemu dziecku traktując je bardzo indywidualnie – zwracając uwagę na jego zainteresowania, pasje, talenty. Koncepcja ta podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy. Tutaj ważnym elementem uczenia się jest również samokontrola (refleksja).

Kształcimy u dzieci kompetencje przyszłości:                                                                                 

  • samodzielność,
  • współpracę,
  • odpowiedzialność,
  • refleksję.

NASZA MYŚL PRZEWODNIA to słowa Helen Parkhurst:

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.”

„Plan daltoński powoduje, że dostajemy od dzieci więcej sygnałów, stają się bardziej otwarte na bodźce, bo proponujemy im podjęcie działań w sposób, który odwołuje się do ich naturalnej chęci do nauki, w najlepszym dla nich tempie i czasie. Studiują na własną odpowiedzialność, ale w towarzystwie kolegów i wszyscy przeżywają taką samą przygodę. Tworzą one ten sam rodzaj relacji w życiu szkoły, jakie będą potem budowali w swej działalności zawodowej,  w prowadzonym biznesie. Jest to uczenie się przez doświadczanie, przez próbowanie.”  (Parkhurst Helen, Edukacji w planie daltońskim 1922)

  ŚWIAT PRZYRODY

Edukacja przyrodnicza pozwala dziecku poznać najbliższe otoczenie, w trakcie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów, oraz zrozumieć środowisko, w którym żyje człowiek. Dlatego celem edukacji przyrodniczej w przedszkolu jest zbliżenie dziecka do środowiska naturalnego, kształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt oraz doprowadzenie do zrozumienia roli człowieka w przyrodzie.

Przyroda jest dla dziecka w wieku przedszkolnym najłatwiej dostępnym i niewyczerpalnym źródłem przeżyć, wiedzy i bezpośrednich doświadczeń. Zagadnienia związane z przyrodą nieożywioną i dziecięcymi eksperymentami w dziedzinie techniki pozytywnie wpływają na wszechstronny rozwój dziecka.

Eksperymenty stawiają dziecko w sytuacjach wymagających samodzielnego rozwiązywanie problemów, badania i odkrywanie, co w przyszłości zaowocuje ciekawością intelektualną.

  ABCD PROGRAMOWANIA

Rzeczywistość, w  której przychodzi nam funkcjonować, podporządkowana nowoczesnej technologii wymaga od nas szybkości, elastyczności, otwartości i gotowości do podejmowania coraz to nowych wyzwań.

Naszym przedszkolakom proponujemy naukę matematyki i programowania   w korelacji z różnymi sferami aktywności i – tak jak dzieci lubią najbardziej – podczas fascynującej zabawy w grupie i w ruchu, w dogodnej dla siebie pozycji  z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy edukacyjnych (ABCD Programowania – wydawnictwo Moje Bambino – 2018).

Podczas zabawy rozwijamy  u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, jak również podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

  JĘZYK ANGIELSKI

Celem zajęć językowych w naszym przedszkolu jest: przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.  Codziennie dzieci poznają język dzięki piosenkom, zabawom ruchowym, próbach swobodnej konwersacji z nauczycielem.

WARSZTATY KULINARNE – NATURA –

Podczas realizacji warsztatów kulinarnych szczególną uwagę zwracamy na promowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzieci poprzez zabawę w „małych kucharzy” pozyskują wiedzę i umiejętności na temat zdrowego odżywiania i jego wpływu na dobre funkcjonowanie organizmu przez całe życie.  

W ramach projektu przedszkolaki raz w tygodniu degustują świeże soki owocowe lub owocowo – warzywne przyrządzane przez wybieranych z każdej grupy dziecięcych kulinarnych asystentów oraz aktywnie uczestniczą w warsztatach kulinarnych, podczas których przygotowują posiłki dla siebie, dla przyjaciół i gości.

PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE realizują wszystkie grupy.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„Z ekologią na Ty”

Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„Gramy zmysłami”

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„Z darami natury świat nie jest ponury”

Głównym celem II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!” jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

NAUCZYCIELU CZEKAMY NA CIEBIE! https://rozgwiazda-kowale.operator.edu.pl/aktualnosci/nauczycielu-czekamy-na-ciebie/


Kontakt z naturą

Szczęśliwe dzieci

Nowoczesna edukacja

Profesjonalna kadra

Zdrowe posiłki

AKTUALNOŚCI

PolskiУкраїнська