PolskiУкраїнська

ZACIEKAWIENI EDUKACJĄ MAŁEGO DZIECKA W NASZYM PROGRAMIE PROPONUJEMY:

ELEMENTY PLANU DALTOŃSKIEGO – KOLOROWA EDUKACJA

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o elementy Planu Daltońskiego – Kolorową Edukację. Plan Daltoński polega na indywidualnej pracy każdego dziecka. Plan daltoński daje równe szanse każdemu dziecku traktując je bardzo indywidualnie – zwracając uwagę na jego zainteresowania, pasje, talenty. Koncepcja ta podkreśla znaczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania, samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy.

Kształcimy u dzieci kompetencje przyszłości:                                                                                 

  • samodzielność,
  • współpracę,
  • odpowiedzialność,
  • refleksję.

ŚWIAT PRZYRODY

Edukacja przyrodnicza pozwala dziecku poznać najbliższe otoczenie, w trakcie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów, oraz zrozumieć środowisko, w którym żyje człowiek. Dlatego celem edukacji przyrodniczej w przedszkolu jest zbliżenie dziecka do środowiska naturalnego, kształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt oraz doprowadzenie do zrozumienia roli człowieka w przyrodzie. Eksperymenty stawiają dziecko w sytuacjach wymagających samodzielnego rozwiązywanie problemów, badania i odkrywanie, co w przyszłości zaowocuje ciekawością intelektualną.

ABCD PROGRAMOWANIA

Rzeczywistość, w  której przychodzi nam funkcjonować, podporządkowana nowoczesnej technologii wymaga od nas szybkości, elastyczności, otwartości i gotowości do podejmowania coraz to nowych wyzwań. Naszym przedszkolakom proponujemy naukę matematyki i programowania   w korelacji z różnymi sferami aktywności i – tak jak dzieci lubią najbardziej – podczas fascynującej zabawy w grupie i w ruchu, w dogodnej dla siebie pozycji  z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy edukacyjnych (ABCD Programowania – wydawnictwo Moje Bambino – 2018). Podczas zabawy rozwijamy  u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, jak również podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

JĘZYK ANGIELSKI

Celem zajęć językowych w naszym przedszkolu jest: przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.  Codziennie dzieci poznają język dzięki piosenkom, zabawom ruchowym, próbach swobodnej konwersacji z nauczycielem.

WARSZTATY KULINARNE – NATURA

Podczas realizacji warsztatów kulinarnych szczególną uwagę zwracamy na promowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzieci poprzez zabawę w „małych kucharzy” pozyskują wiedzę i umiejętności na temat zdrowego odżywiania i jego wpływu na dobre funkcjonowanie organizmu przez całe życie. W ramach projektu przedszkolaki raz w tygodniu degustują świeże soki owocowe lub owocowo – warzywne przyrządzane przez wybieranych z każdej grupy dziecięcych kulinarnych asystentów oraz aktywnie uczestniczą w warsztatach kulinarnych, podczas których przygotowują posiłki dla siebie, dla przyjaciół i gości.

PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„Wyzwania Teodora”

Głównym celem niniejszego projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju
dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać
w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie
samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym
wyzwaniem.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„Gramy zmysłami”

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest
innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez
nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz
budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
„Z darami natury świat nie jest ponury”

Głównym celem II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury!” jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

NAUCZYCIELU CZEKAMY NA CIEBIE! https://rozgwiazda-kowale.operator.edu.pl/aktualnosci/nauczycielu-czekamy-na-ciebie/


Kontakt z naturą

Szczęśliwe dzieci

Nowoczesna edukacja

Profesjonalna kadra

Zdrowe posiłki

AKTUALNOŚCI

PolskiУкраїнська