PolskiУкраїнська

REKRUTACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 31 stycznia 2023 roku przekazujemy informacje dotyczące rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 (1.09.2023 r. – 31.08.2024 r.)

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 (1.09.2023 r. – 31.08.2024 r.) obejmuje dzieci z roczników: 2020, 2019, 2018, 2017.

Każdy rodzic musi mieć założone konto w systemie elektronicznym rekrutacji na stronie: https://kolbudy.rekrutacje.edu.pl/

Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do naszej społeczności to po wybraniu naszej placówki (Publiczne przedszkole Rozgwiazda) proszę zaznaczyć opcję REKRUTACJA PODSTAWOWA i złożyć wniosek wraz z załącznikami – postępując zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

WNIOSKI SKŁADAMY WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNIE – PROSZĘ NIE PRZYNOSIĆ i NIE PRZESYŁAĆ WNIOSKÓW DO PLACÓWKI!

Lista kandydatów przyjętych do Publicznego przedszkola Rozgwiazda w Kowalach. Bardzo dziękujemy za udział w rekrutacji do naszej placówki, na podane adresy e-mail w najbliższym czasie wyślemy Państwu wszelkie informacje.

Lista kandydatów nieprzyjętych do Publicznego przedszkola Rozgwiazda w Kowalach. Bardzo dziękujemy za udział w rekrutacji do naszej placówki. Osoby zainteresowane miejscem w naszym przedszkolu mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Terminy i szczegóły podajemy poniżej.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- etapy postępowania

  • 24 kwietnia 2023 r. godz. 8:00 – 08 maja 2023 r. godz. 12:00– Składanie przez rodziców wniosku o przyjęcie do przedszkola.
  • 18 maja 2023 r. godz. 12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • 18 maja 2023 r. godz. 12:01 – 26 maja 2023 r. godz. 16:00 – Potwierdzenie wyboru przedszkola przez rodzica (placówka zakwalifikowania).
  • 2 czerwca 2023 r. godz. 12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszelkie informacje o naszej placówce znajdziecie Państwo tutaj:

W Publicznym przedszkolu Rozgwiazda w Kowalach w okresie od 1.09.2022 r. do 31.05.2023 r. realizowany jest projekt RPPM.03.01.00-22-0031/20 zakładający uruchomienie nowych miejsc przedszkolnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym okresie (do 31.05.2023 roku) opłata stała wynosi 320,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu (brak opłaty powyżej piątej godziny, wyżywienie jest zapewnione w ramach stałej opłaty za pobyt).

Od 1.06.2023 roku do 31.08.2023 roku oraz w roku szkolnym 2023-2024 (1.09.2023 r. – 31.08.2023 r.) opłata za pobyt dziecka będzie odbywała się na zasadach określonych w Statucie Publicznego przedszkola Rozgwiazda w Kowalach:

  • Opłata za przedszkole składa się z 2 części: opłaty za świadczenia przekraczające bezpłatny 5 – godzinny pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłaty za wyżywienie.
  • W przedszkolu każdego dnia pobytu dziecka w zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin.
  • Opłata za godzinę przekraczającą dzienny wymiar 5 bezpłatnych godzin wynosi 1,14 zł za godzinę, dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
  • Dzienna stawka żywieniowa i warunki korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
PolskiУкраїнська